Omaishoito/sijaispalvelu

– omaishoidon tuen lakisäänteinen vapaa

Veteraanien kotona asumista tukevat palvelut

– kotipalvelun tukipalvelua, kotiapua
* palvelu voi olla ateria-, vaatehuolto- ja siivouspalvelua
* sekä ulkoilu- ja saattaja-apua

Tukipalvelut

– kotipalvelun tukipalvelua, kotiapua
* palvelu voi olla asiointiapua, kylvetystä ja pesussa avustamista
* lumitöitä/pihatöitä, puidenpilkkomista
* siivousapua, vaatehuoltoa, pyykkipalvelua
* tai muuta asiakkaan kanssa erikseen sovittavaa tehtävää